Arbitrzy

W skład Trybunału Arbitrażowego wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji. Rygorystyczne kryteria ustawowe, jakie muszą zostać spełnione przez kandydatów na arbitrów Trybunału Arbitrażowego sprawiają, że zasiadają w nim wyłącznie osoby o ponadprzeciętnej wiedzy i bogatym doświadczeniu w zakresie prawa, w szczególności prawa sportowego.

 

 

...

prof. dr hab. adwokat Piotr Girdwoyń

Arbiter, Członek Rady Trybunału

...

Adwokat Piotr R. Graczyk

Arbiter, Sekretarz Trybunału

...

Radca prawny Anna Grzegółka

Arbiter, Członek Rady Trybunału, Rzecznik Prasowy

...

Radca prawny Tomasz Konczewski

Arbiter, Członek Rady Trybunału

...

Adwokat Maciej Łaszczuk

Arbiter, Wiceprezes Trybunału