Dane kontaktowe

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

Tel. (+48 22) 560 37 12
Fax (+48 22) 560 37 38Zgodnie z Zarządzeniem porządkowym Sekretarza Trybunału 1/2016 z 09 lutego 2016 r. Sekretariat Trybunału nie udziela informacji, za wyjątkiem:

  1. sygnatury sprawy,
  2. składu Zespołu Orzekającego,
  3. braków formalnych pisma w zakresie opłat,
  4. numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłat.

Zgodnie z art. 30 Statutu Trybunału pisma procesowe wnosi się do Trybunału bezpośrednio w siedzibie Trybunału lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doręczania korespondencji. Nie jest możliwe wnoszenie pism procesowych na nośnikach cyfrowych lub za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.
 

Mapa dojazdu