CAS

Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu, zwany także Sportowym Sądem Arbitrażowym (Court of Arbitration for Sport – CAS, Tribunal Arbitral du Sport – TAS) jest międzynarodowym sądem arbitrażowym, który orzeka jako najwyższa instancja w sporach wynikających z działalności sportowej. CAS powstał przy Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w 1984 z inicjatywy ówczesnego prezydenta tej organizacji Juana Antoniego Samarancha.

Na początku lat 90 dwudziestego wieku CAS uniezależnił się organizacyjnie i finansowo od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

CAS orzeka wyłącznie w sprawach dobrowolnie poddanych mu pod jurysdykcję przez międzynarodowe federacje sportowe oraz narodowe komitety olimpijskie.

CAS cieszy się dużym autorytetem w środowisku sportowym, a jego orzeczenia w istotny sposób wpływają na kształtowanie prawa sportowego.

Siedzibą główną CAS jest Lozanna w Szwajcarii. Oddziały CAS znajdują się również w Nowym Jorku i Sydney. Jeżeli jest to konieczne CAS orzeka również tymczasowo w miastach organizujących igrzyska olimpijskie.

Oficjalna strona internetowa CAS [http://www.tas-cas.org]