Dla prasy

Informacji związanych z bieżącą działalnością Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl udziela rzecznik prasowy Trybunału.

Obecnie funkcję rzecznika prasowego Trybunału pełni radca prawny Romana Troicka-Sosińska.

Kontakt:

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

Tel. kom. 601 31 46 36
Email: romana@troicka.pl