Dla prasy

Informacji związanych z bieżącą działalnością Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl udziela rzecznik prasowy Trybunału.

Funckję Rzecznika Prasowego Trybunału kadencji 2024 - 2027 pełni radca prawny Anna Grzegółka.

Kontakt:

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa