Konto bankowe

Wpisy oraz inne opłaty związane z postępowaniem przed Trybunałem wnosi się na następujący rachunek bankowy:

52 1020 1169 0000 8802 0093 5676
PKO BP S.A. 16 o/ Warszawa

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
 
W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko/nazwę podmiotu dokonującego wpłaty, podać sygnaturę sprawy przed Trybunałem oraz wskazać czego wpłata dotyczy.

Opłaty skarbowe za złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu przed Trybunałem wnosi się na właściwy rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika m. st. Warszawy.