Międzynarodowy Komitet Olimpijski

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) to najważniejsza organizacja związana z międzynarodowym ruchem olimpijskim, która została założona 23 czerwca 1984 r. z inicjatywy barona Pierre’a de Coubertina.

MKOl jest międzynarodowym stowarzyszeniem, które posiada międzynarodową osobowość prawną i w chwili obecnej zrzesza 205 narodowych federacji. Najistotniejszym dokumentem stanowiącym podstawę działalności MKOlu i całego ruchu olimpijskiego jest Karta Olimpijska.

Podstawowym zadaniem MKOlu jest organizacja letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, organizowanych na przemian co dwa lata.

Siedzibą MKOlu jest Lozanna w Szwajcarii.

Oficjalna strona internetowa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego [https://www.olympic.org/]