Polski Komitet Olimpijski

Polski Komitet Olimpijski jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym polskie związki sportowe oraz inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, związane z promocją ruchu olimpijskiego i rozwojem sportu polskiego.

Polski Komitet Olimpijski powstał 12 października 1919 r. na zjeździe założycielskim, który odbył się w Hotelu Francuskim w Krakowie. Obecnie Polski Komitet Olimpijski działa na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o sporcie.

Polski Komitet Olimpijski jest organizacja pozarządową, która samodzielnie wyznacza i realizuje cele i zadania związane z ruchem olimpijskim oraz w zakresie rozwoju sportu polskiego. PKOl zapewnia organizację oraz odpowiednie warunki udziału polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich, dba o upowszechnianie sportu i idei olimpijskiej oraz pośredniczy w kontaktach sportu polskiego z międzynarodowym ruchem olimpijskim.

Oficjalna strona internetowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego [http://www.olimpijski.pl/]