Miejsce pracy:
Kancelaria T. Stadnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k.
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl/Rzeszów

Obszar praktyki:
Prawo karne gospodarcze, prawo nieuczciwej konkurencji, prawo karne materialne, prawo autorskie i prawa pokrewne

Dane kontaktowe:
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków

Tel.: +48 12 427 24 24
Fax: +48 12 427 23 33
Email: spcg@spcg.pl

www.spcg.pl
 

prof. dr hab. adwokat Zbigniew Ćwiąkalski

Arbiter, Prezes Trybunału

Data i miejsce urodzenia: 9 marca 1950 r., Łańcut

Kariera:

 • od 2012 r. – Prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl,
 • 2007-2010, 2011-2014 r. – Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
 • 2007-2009 r. – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny,
 • od 2002 r. – profesor nadzwyczajny – Uniwersytet Jagielloński,
 • od 1999 r. – profesor nadzwyczajny – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl/Rzeszów,
 • od 1995 r. – adwokat
 • 1991-1996 r. – doradca Ministra Edukacji Narodowej,
 • 1991-1993 r. – członek zespołu doradców Rządu RP,
 • od 1991 r. – doktor habilitowany nauk prawnych,
 • 1986 r. – stypendysta Humboldta w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu;
 • 1982-1985 r. – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • od 1979 r. – doktor nauk prawnych,
 • 1975 r. – złożenie egzaminu sędziowskiego,
 • 1972 r. – ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Prawo;

Znajomość języków obcych: niemiecki, rosyjski