Miejsce pracy: Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.

Obszar praktyki:
 • pełnienie funkcji arbitra w arbitrażu krajowym i międzynarodowym
 • zastępstwo w sprawach sądowych i arbitrażowych
 • doradztwo prawne w zakresie prawa handlowego, cywilnego i podatkowego

Dane kontaktowe:
Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.
Plac Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
tel. +48 22 351 00 67
email: maciej.laszczuk@laszczuk.pl
 

Maciej Łaszczuk

Adwokat

Wykształcenie:

 • 1974 – 1978 studia na Wydziale Prawa UW
 • 1978 – 1982 Instytut Państwa i Prawa PAN
 • 1979 - 1981 aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim
 • 1982 – 1987 sędzia w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie
 • 1987 wpis na listę radców prawnych
 • 1987 – 1989 doradca prawny w przedsiębiorstwach zagranicznych i spółkach kapitałowych
 • 1989 wpis na listę adwokatów
 • 1989 utworzenie  kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.
 • 2006 – 2013 Członek ORA w Warszawie
 • od 2006 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego
 • 2010 - 2012 Przewodniczący Zespołu NRA ds. kontaktów z zagranicznymi organizacjami prawniczymi
 • 2010 – 2013 Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie
 • od 2011 Członek Rady Arbitrażowej SA KIG w Warszawie
 • od 2011 Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu PKOl
 • 2011 – 2013 Członek a następnie Przewodniczący polskiej delegacji do CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe)
 • 2012 – 2013 Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA
 • od 2013 Członek NRA
 • od 2014 Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA
 • od 2015 Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu NRA
 • od 2015 Przewodniczący Rady Arbitrażowej SA KIG
 • od 2015 Wiceprzewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Palestra”
 • od 2016 Członek Rady Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
 • Od wielu lat arbiter rekomendowany stałych sadów arbitrażowych.
 • Wykładowca i autor wielu publikacji prawniczych, zwłaszcza dotyczących arbitrażu.