Miejsce pracy:
RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Jawna, Warszawa

Obszar praktyki:
prawo karne gospodarcze, prawo nieuczciwej konkurencji, prawo handlowe, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo gospodarcze

Dane kontaktowe:
RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Jawna

ul. Wspólna 35 / 11
00-519 Warszawa

Tel.: +48 22 883 62 50
Tel.: +48 22 883 62 51
Fax: +48 22 658 45 82
Email: biuro@rgw.com.pl
pg@rgw.com.pl

www.rgw.com.pl
 

Piotr R. Graczyk

Adwokat

Sekretarz Trybunału w kadencji 2020-2023 oraz 2016-2019
Członek Rady Trybunału w kadencji 2012-2015


Kariera zawodowa:
 • od 2007 r. – RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna w Warszawie (wspólnik zarządzający),
 • od 2006 r. – Indywidualna Kancelaria Adwokacka,
 • 2006 r. – adwokat w Kancelarii Allen & Overy w Warszawie,
 • 2002-2005 r. –aplikant adwokacki w Kancelarii Haarmann Hemmelrath w Warszawie;

Wykształcenie:
 • 2011-2012 r. – podyplomowe studia Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • od I. 2006 r. – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi,
 • 2002-2005 r. – aplikacja adwokacka – Izba Adwokacka w Łodzi,
 • 2000 r. – stypendium DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst na Uniwersytecie Saarbrücken, Niemcy,
 • 1999-2000 r. – Studia Prawa Amerykańskiego University of Florida, G. Lewin College of Law, UW.
 • 1997-2002 r. – studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Prawo (summa cum laude);

Pełnione funkcje:
 • od 2016 r. – Sekretarz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl,
 • od 2014 r. – redaktor naczelny Unfair Competition & Compliance Law Portal – portalu prawa konkurencji (www.uclp.com.pl)
 • od 2012 r. – arbiter i członek Rady Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl;

Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski