Zmiana składu Arbitrów Trybunału Arbtirażowego ds. Sportu przy PKOl - kadencja 2020-2023

02.02.2020

Zgodnie z art. 45a ustawy o sporcie Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołał 24 arbitrów na kadencję 2020-2023.

Poniżej przedstawiamy listę powołanych Arbitrów (wymienionych zgodnie z kolejnością alfabetyczną):

1. Hubert Basiński,
2. Konrad Buczyło,
3. Wiktor Cajsel,
4. Paweł Cioch,
5. Zbigniew Ćwiąkalski,
6. Piotr R. Graczyk,
7. Anna Grzegółka,
8. Tomasz Konczewski,
9. Tomasz Kopoczyński,
10. Ryszard Krawczyk,
11. Katarzyna Lauritsen,
12. Maciej Łaszczuk,
13. Piotr Łebek,
14. Jarosław Majewski,
15. Piotr Nowaczyk,
16. Jerzy Paśnik,
17. Mirosław Pawelczuk,
18. Oskar Pawłowski,
19. Grzegorz Puszkarski,
20. Janusz Raglewski,
21. Jan Roliński,
22. Tadeusz Tomaszewski,
23. Romana Troicka-Sosińska,
24. Jacek Wojtyżak.