Uchwalenie nowego Statutu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

21.06.2017

Dnia 20 czerwca 2017 r. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na podstawie art. 45a ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 176), uchwalił nowy Statut Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Uchwalenie nowego Statutu Trybunału Arbitrażowego miało na celu przyjęcie spójnej i kompleksowej regulacji normatywnej w zakresie ustroju Trybunału oraz trybu postępowania przed Trybunałem, odpowiadającej wprowadzonym w ostatnich latach zmianom ustawowym.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym brzmieniem Statutu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Pełny tekst przyjętego Statutu odnaleźć można poniżej.

Statut Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl - 345 kb [Otwórz ] [Pobierz].