Miejsce pracy:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Obszar praktyki:
Kryminalistyka, prawo dowodowe, proces karny

Dane kontaktowe:
Tel.: 608 048 113
Email: tadtom@wpia.uw.edu.pl
 

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Urodzony w Warszawie w 1955 r., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie został zatrudniony po studiach w 1978 r.; pracuje w Katedrze Kryminalistyki UW na stanowisku profesora zwyczajnego; autor publikacji z zakresu kryminalistyki, prawa dowodowego i prawa amerykańskiego. Pełnił liczne funkcje na Uniwersytecie Warszawskim, m.in. kierownika Katedry Kryminalistyki, dyrektora Instytutu Prawa Karnego, prodziekana i dziekana Wydziału Prawa i Administracji, prorektora UW. Trenował wyczynowo szermierkę w Legii Warszawa, jest członkiem Zarządu Polskiego Związku szermierczego, obecnie pełni funkcję wiceprezesa PZS.