Miejsce pracy:
Kancelaria Prawnicza Romana Troicka-Sosińska

Obszar praktyki:
prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo upadłościowe, prawo wekslowe, prawo sportowe,

Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji:
02-261 Warszawa, ul Trojańska 15
Email: romana@troicka.pl
Tel.: 601 31 46 36
 

Romana Troicka-Sosińska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1974r.; aplikację radcowską ukończyła w 1983r.

Romana Troicka-Sosińska zdobywała doświadczenia zawodowe w Narodowym Banku Polskim, Banku Pekao SA oraz w INVEST Banku SA. Później pracowała w zagranicznych przedsiębiorstwach drobnej wytwórczości i spółkach prawa handlowego działających w budownictwie, przemyśle spożywczym i chemicznym.

Doświadczenia z pracy w bankowości zaowocowały wydaniem przez Wydawnictwo CH BECK „Poradnika prawa wekslowego” i „Zabezpieczenie należności pieniężnych” (jako współautor).

W młodości Romana Troicka uprawiła łyżwiarstwo szybkie. Była wielokrotna mistrzynią i rekordzistka Polski. Reprezentowała Polskę na mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Po zakończeniu kariery sportowej pełniła z wyboru funkcję członka zarządu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Pracowała dla Polskiego Związku Koszykówki zaś pierwsze doświadczenia w sądownictwie polubownym zdobywała w Piłkarskim Sądzie Polubownym przy PZPN.

Przez dwie kadencje była członkiem Komisji Rewizyjnej PKOL. Począwszy od 2003r. do 2015r. była arbitrem i sekretarzem Trybunału Arbitrażowego przy PKOl.

Romana Troicka-Sosińska od kilku kadencji jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.