Arbitrzy

W skład Trybunału Arbitrażowego wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji. Rygorystyczne kryteria ustawowe, jakie muszą zostać spełnione przez kandydatów na arbitrów Trybunału Arbitrażowego sprawiają, że zasiadają w nim wyłącznie osoby o ponadprzeciętnej wiedzy i bogatym doświadczeniu w zakresie prawa, w szczególności prawa sportowego.
 

Arbitrzy Trybunału Arbitrażowego kadencji 2016-2019:

...

Edward Boczula

radca prawny

...

Dr Wiktor Cajsel

radca prawny

...

Dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

prof. UJ, adwokat

...

Piotr Nowaczyk

adwokat, Charterd Arbitrator (CIArb)